Bairuilong AB levererar konsulttjänster inom huvudsakligen två områden:

Projektledning, Tekniskt ledarskap och Konstruktion
Bairuilong AB hjälper till med projektledning och projektprocesser, både i svensk och internationell miljö och är specialiserat på teknisk projektledning och har även en lång egenskap av mekanisk konstruktion.

Behöver du hjälp med att driva hela eller delar av projekt eller behöver du hjälp att bygga upp projektrutiner och processer så har Bairuilong AB den gedigna erfarenhet du behöver.

Bairuilong AB hjälper även till med teknisk konsultation avseende konstruktion och utveckling av tekniska produkter.


Affärsrelationer med kinesiska företag

Här kan Bairuilong AB hjälpa till med de rent kulturella problemen som man genast stöter på när man gör affärer med kinesiska företag. Det kan gälla hur man generellt hanterar kinesiska kunder / leverantörer eller hur man bygger upp en affärsrelation.

Bairuilong AB kan även hjälpa till med att hitta kunder eller leverantörer i Kina, och även sköta hela eller delar av kommunikationen med detta bolag.Referenser / Kunder i urval för konsultationsuppdrag:
Personuppgiftspolicy

Bairuilong AB sparar de personuppgifter för kunder och intressenter som är nödvändiga för affärsförbindelsen. Uppgifter som lagras är de som finns omnämnda i avtal, vilket kan vara t ex telefonnummer, email-adress och utdelningsadress. Inga uppgifter lagras längre än vad som är nödvändigt för affärsförbindelsen.

KONSULTATION Bairuilong AB

BAIRUILONG AB är ett företag i Ruilong-gruppen som även inkluderar Ruilong Real Estate AB

Bankgiro: 787-7178